POSTOPEK IZVEDBE GEOTERMALNEGA PROJEKTA

Unikatni projekti izvedeni po željah naročnika omogočajo odlično optimizacijo in učinkovito delovanje izbranih sistemov. Vsaki stranki se v celoti posvetimo, objekt temeljito preučimo, tako da najdemo optimalno rešitev za ogrevanje in hlajenje prostorov.

Zelo pomemben korak, saj predstavlja podlago za vse naslednje aktivnosti. Potrebno je opraviti analizo dejanske lokacije, preučiti hidrološko in geološko zgradbo tal ter morebitne vodne vire.

Na podlagi vseh zbranih podatkov o lokaciji in zgradbi tal izberemo najoptimalnejši način izvedbe celotnega sistema

Ker je za posamezne faze projekta potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja, poskrbimo, da so postopki izpeljani v skladu s predpisi in zakonodajo ter v najkrajšem možnem času.

Na osnovi predhodnih aktivnosti izberemo ustrezno opremo in pričnemo z izvedbo geotermalnih in strojno instalacijskih del.

Za naše kupce poskrbimo tudi po realizaciji projekta. Na njihovo željo pomagamo pri vzdrževanju sistema in nudimo vso strokovno ter tehnično podporo.

MEZNAR_hiska

IZPOSTAVLJENO

Geotermalni sistemi za prihranek do 70%

38 .

stanovanjskih objektov

29 .

industrijskih objektov

100 %

priložnost za prihranke in čisto energijo

Ali veste koliko lahko prihranite pri stroških energije?

Naročite brezplačno svetovanje in brezplačni izračun glede na vaše zahteve.