PONUDBA OPREME

Osnovo za določitev ustrezne opreme in moči, ki jo potrebujemo za ogrevanje objekta in sanitarne vode, se določi s pomočjo definiranih toplotnih izgub objekta. Pri novogradnjah so toplotne izgube običajno že izračunane, pri že obstoječih objektih pa se toplotno potreba izračuna s pomočjo povprečne porabe goriva za ogrevanje, z upoštevanjem obstoječe izolacije ter navad in želja naročnika oziroma uporabnika. Ključni parameter pri izbiri ustrezne naprave je izbira vira energije, bodisi voda, zemlja ali zrak.
MEZNAR_hiska

TOPLOTNA ČRPALKA

Sistemi z vgrajeno toplotno črpalko vam nudijo enostavno montažo in rešujejo potrebe po segrevanju in hlajenju. Vgradnja toplotne črpalke omogoča ogrevanje prostorov in toplo sanitarno vodo na osnovi porabe električne energije ( 25%) in toplotne energije iz okolja (75%).

Posebne izvedbe toplotnih črpalk večjih moči dosegajo grelna števila (COP – coefficient of performance) tudi prek 7, kar pomeni, da iz ene kilovatne ure vložene električne energije dobimo sedem kilovatnih ur toplote. Takšen »energijski faktor« nam ponuja odgovor, kako zmanjšati porabo električne energije in hkrati daje ustrezno zamenjavo za oljne in plinske kotle.