Sistem ogrevanja in hlajenja zrak/voda

Predstavlja eno izmed rešitev za ogrevanje stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih prostorov.
Sistem omogoča izmenjavo toplote iz zraka na vodo. Sestavljen je iz zunanje črpalne enote, v kateri je kompresor, ki absorbira toploto in notranje vodne enote. Med seboj sta povezani s toplotnim prenosnikom, katerega medij je plin (freon). Zunanja enota sistema črpa toploto iz okolja, ji dvigne temperaturo in jo s pomočjo tehnologije s kompresorjem, ki izkorišča fizikalne lastnosti freona, prek inštalacije prenese v notranjo enoto sistema. Ta segreva vodo, katera potuje po sistemu vodne inštalacije do ogrevalnih enot v prostoru (ploskovna ogrevala).

Sistem zrak – voda deluje na podlagi izkoriščanja toplote zraka iz okolice, ki jo pretvarja v energijo.