Sistem ogrevanja in hlajenja voda/voda

Zahteva prestrezanje toplote podtalne vode. Takšen sistem ogrevanja je energetsko zelo ugoden, vendar tehnično zahteven. Preden se lotimo takega projekta, moramo izvesti ustrezne geološke preiskave in pridobiti potrebna soglasja. Toplotna črpalka voda – voda potrebuje za delovanje prečrpano vodo iz vrtine. To vodo ohlajeno skozi toplotno črpalko vračamo skozi drugo vrtino nazaj v zemljo.

V primeru sistema voda – voda je vir podtalna voda. Toplotna črpalka odvzame izvornemu mediju (vodi) nekaj toplote, ter jo z dodatnim vložkom električne energije prenese na ogrevalni medij z ustrezno temperaturo.